top of page

מערכת שעות ותשלום

מערכת שעות לשנת הפעילות
2018-2019

Screen Shot 2018-10-26 at 15.37.15.png

מחירון לשנת הפעילות
2018-2019

ראשית עליכם לבחור מסלול אימונים שבו תרצו להתחיל... 

*לידיעתכם השנה החלטנו לגלם את מחיר הביטוח בתשלום החודשי.

מתחילים - יום אימון אחד בשבוע. מחיר - 205 ש״ח
מקצועי - שני ימי אימון בשבוע. מחיר - 285 ש״ח
מצוינות - שלושה ימי אימון בשבוע. מחיר - 350 ש״ח

ניתן להסדיר תשלום עבור אימוני אולטימייט בדרכים הבאות:

 

1. צ'קים - במידה והחלטתם לשלם בצ׳קים עליכם להעביר אל המאמן מעטפה עם 9 צ׳קים עבור חודשי הפעילות ובנוסף צ'ק נפרד בסך 

נא לרשום את הצ׳קים לפקודת "שרביט הדרכה" (תאריך הפערון בין ה1 ל10 לכל חודש)

2. הוראת קבע בכרטיס אשראי - לאחר שהחלטתם על מסלול אימונים כל שעליכם לעשות הוא להרשם למסלול שבחרתם בלינק הרלוונטי
- עבור אימון 1 בשבוע 

- עבור 2 אימונים בשבוע 

- עבור 2 אימונים בערים שונות

- עבור 3 אימונים בשבוע

למצטרפים מחודש נובמבר מצורפים לינקים להרשמה

- עבור אימון 1 בשבוע 

- עבור 2 אימונים בשבוע 

 

*מאחר והשנה תשלום הביטוח מגולם בתשלום החודשי, למצטרפים מחודש נובמבר ואילך יש להעביר במזומן את הפרש כלהלן:

למצטרפים בחודש נובמבר 10 ש״ח, למצטרפים בחודש דצמבר 20 ש״ח...


3. מזומן - ניתן לשלם במזומן מראש עבור כל השנה ולקבל 6% הנחה.


מבצעים והנחות

 

- במשפחה שיש 2 ילדים שמתאמנים תינתן הנחה של 10% מהתשלום החודשי לילד עם התשלום הנמוך מביניהם.
- משפחות חד-הוריות או משפחות שסובלות מקושי כלכלי יכולות לפנות לירדן ולקבל הנחה.

 

*ניתן לשנות ימים בתיאום עם ירדן בלבד עקב אילוצי מערכת של בית ספר ואילוצים של חוגים נוספים.

*אין אפשרות לשלם בחלקים, עליכם להעביר את הסכום המלא עבור כל השנה.

*במידה ותרצו להוסיף אימונים ניתן להוסיף תשלום על ההפרש ובמידה ותרצו להוריד את כמות האימונים תוכלו לפרוש בכל שלב שתרצו וכספיכם יוחזר אליכם החל מהחודש העוקב למועד הפרישה.

bottom of page