top of page

תכניות אימון

 • אימון יחיד

  350₪
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • עקרונות התעופה של הפריסבי
  • זריקת פריסבי בסיסית
  • 3 תפיסות פריסבי בסיסיות
 • התכנית המומלצת ביותר

  תכנית בסיסית

  1,240₪
  4 אימונים אישיים
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • עקרונות התעופה של הפריסבי
  • זריקת פריסבי בסיסית
  • 3 תפיסות פריסבי בסיסיות
  • שיטת שיפור יכולות הדיוק
  • 3-5 זריקות פריסבי מתקדמות
 • רגילה

  2,296₪
  8 אימונים אישיים
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • עקרונות התעופה של הפריסבי
  • זריקת פריסבי בסיסית
  • 3 תפיסות פריסבי בסיסיות
  • שיטת שיפור יכולות הדיוק
  • טכניקת זריקה למרחקים ארוכים
  • 5-8 זריקות פריסבי מתקדמות
  • 4-10 תפיסות פריסבי מתקדמות
 • מקצועית

  3,641₪
  12 אימונים אישיים
  תקף לשנה אחת
  • עקרונות התעופה של הפריסבי
  • זריקת פריסבי בסיסית
  • 3 תפיסות פריסבי בסיסיות
  • שיטת שיפור יכולות הדיוק
  • 5-8 זריקות פריסבי מתקדמות
  • 11-25 תפיסות פריסבי מתקדמות
  • כלים וטכניקות מתקדמות מהעולם התחרותי
  • שובר על סך 100 ש"ח ממוצרי החנות
bottom of page